O NÁS

UČITELIA

Vicente

Riaditeľ a učiteľ

Pablo

Riaditeľ a učiteľ

Rayco

Učiteľ

Javi

Učiteľ

Všetci naši učitelia majú skutočnú vášeň k španielskemu jazyku a španielskej kultúre. Preferujeme individuálny prístup ku každému študentovi a dôraz sa kladie na aktívne používanie jazyka v jeho prirodzenej forme prostredníctvom reálií zo Španielska a Latinskej Ameriky.

ŠPANIELČINA V BRATISLAVE

METODOLÓGIA

Ako to funguje

Metóda, ktorú používame, je založená na neustálom precvičovaní. Aktívne používanie jazyka je podporené komunikatívnym a profesionálnym prístupom v príjemnej atmosfére, ktorá v triedach prevláda

Keďže naše kurzy sa konajú v malých skupinách, hodiny sú založené na záujmoch študentov a proces učenia je teda viacej individualizovaný

Všetky triedy sú vybavené edukačnými materiálmi (tabule, počítače, projektory, audio systém, didaktické hry, extra učebný materiál pre štúdium doma, atď.), aby sa zaručilo úspešné vzdelávacie prostredie.

MALÉ 

SKUPINY

 4 - 10 študentov

GALÉRIA