Prečo si vybrať nás?

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre kurz španielčiny alebo iného jazyka v Akadémii eñe, vyberte si ten svoj:

  • Učitelia: Sme si vedomí toho, že práca učiteľa je kľúčovým faktorom preto, aby mohol byť proces výučby úspešný. Všetci naši učitelia sa neustále zúčastňujú seminárov o didaktike španielčiny ako druhého jazyka a o najnovších metódach na trhu. Boli vybratí pre ich skúsenosti a schopnosť pracovať s nadšením pri vzdelávaní skupín študentov.
  • Metodika: Učitelia aplikujú metodiku zameranú na komunikáciu, aby ste začali hovoriť už od prvého okamihu. Prispôsobujeme naše programy špecifickým potrebám každého študenta.
  • Kurzy: Ponúkame kurzy vhodné pre rôzne vekové kategórie a úrovne jazyka, ktoré pomáhajú študentom rozvíjať štyri zručnosti: ústny prejav, písanie, čítanie s porozumením a počúvanie.
  • Individuálny prístup: V prvý deň kurzu otestujeme Vašu úroveň jazykových znalostí a identifikujeme Vaše potreby s cieľom zaradiť Vás do vhodnej triedy a zaistiť Váš optimálny rozvoj. Počas Vášho kurzu z akéhokoľvek jazyka Vám budeme k dispozícii, aby sme Vám ponúkli potrebné akademické usmernenie.

Nemajte pochybnosti: Sme Vaša najlepšia možnosť ako sa naučiť jazyky. Sledujte kurzy, ktoré ponúkame v našej jazykovej škole, medzi ktorými vynikajú kurzy španielčiny a kurzy slovenčiny pre cudzincov.


-->