Spoločnosti

Akademia eñe navrhuje a organizuje kurzy pre spoločnosti. Výhody kurzov pre spoločnosti:

  • Komfort: Kurzy sú ponúkané v priestoroch spoločnosti.
  • Flexibilný rozvrh a trvanie kurzov.
  • Flexibilita v počte študentov v kurze.
  • Prispôsobíme kurzy špecifickým potrebám spoločnosti.
  • Príprava pre oficiálne skúšky (DELE, Cambridge).
  • Ponuka rôznych jazykov: angličtina, španielčina, slovenčina pre cudzincov…

Pre viac informácií o kurzoch pre spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.

Zákazníci

Mnohé firmy v Bratislave nám už dôverujú vo výučbe jazykov,medzi nimi vynikajú kurzy španielčiny pre cudzincov. Tu môžete vidieť niektorých našich vybratých zákazníkov:

Spolupracovníci

V Akadémii eñe spolupracujeme s významnými odborníkmi aby sme Vám ponúkli najlepšie možné služby. Tu môžete vidieť niektorých našich vybratých spolupracovníkov:

 


-->